กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

posted in: News | 0

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จะจัดงาน ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 – 14:00 น. กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet บรรยายโดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์