ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม ได้แก่
– นางสาววฤพัตร สุภากรณ์ นิสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับเหรียญเงิน แฮนด์บอล ทีมหญิง
– นายพงศกร อินภู่ นิสิตสาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้รับเหรียญทองแดง เปตอง ประเภทคู่ผสม