รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

posted in: News | 0

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ โดยมี ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม