ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง

posted in: Business Administration, News | 0

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานิสิต และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 🎓