ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันทิกา หิรัญเทศ

posted in: News, Tourism Industry | 0

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันทิกา หิรัญเทศ (อ.ฟาง) หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 🥳