ปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

posted in: News | 0

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. คณะบริหารธุรกิจจัดงานปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อนำความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และมีการแนะนำหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา