กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมงานบวชนาค

posted in: Digital Marketing | 0

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมงานบวชนาค วัดปราสาท จ.นนทบุรี สาขาวิขาการตลาดดิจิทัล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564