ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภูวณ อัษวกรนิฤางกูร

ขอแสดงความยินดี คนเก่งคนดีศรีราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านการวิจัยดีเด่น อาจารย์ภูวณ อัษวกรนิฤางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน