หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562   ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

...
     
 
ข่าววันที่: 26 ก.ย. 2563 

คณะบริหารธุรกิจรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562   คณะบริหารธุรกิจรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะบริหารธุรกิจรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.58 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก...
     
 
ข่าววันที่: 09 ก.ย. 2563 

สาขาการจัดการได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562   สาขาการจัดการได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สาขาการจัดการได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้อง 1317 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 21 ส.ค. 2563 

สาขาการตลาดได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562   สาขาการตลาดได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 สาขาการตลาดได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 21 ส.ค. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.