หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณบดีและรองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต โดย ประชุมกับท่าน ผอ.และอาจารย์ของโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เพื่อที่จะจัดทำโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน ให้กับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณบดีและรองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต โดย ประชุมกับท่าน ผอ.และอาจารย์ของโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต เพื่อที่จะจัดทำโครงการพี่เลี้ยงโรงเรียน ให้กับโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

...
     
 
ข่าววันที่: 22 พ.ย. 2560 

คณะบริหารธุรกิจได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560   คณะบริหารธุรกิจได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

วันที่ 25 ส.ค. 2560 คณะบริหารธุรกิจได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายการศึกษาภายในระดับคณะผลการประเมินได้คะแนน 4.44 คณะบริหารธุรกิจขอขอบคุณคณะกรรมการภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ให้เกรียติสละเวลามาเป็นกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับคณะ และ ขอขอขอบคุณ รองคณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจทุกท่านที่ทำให้การตรวจประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 สำเร็จลุ่ล่วงด้วยดี...
     
 
ข่าววันที่: 25 ส.ค. 2560 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ของอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ของอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

...
     
 
ข่าววันที่: 25 ก.ค. 2560 

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อการทำงาน   โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อการทำงาน

...
     
 
ข่าววันที่: 22 ก.พ. 2560 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.