หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
กิจกรรมรณรงค์การมีบุตรก่อนวัยอันควร   กิจกรรมรณรงค์การมีบุตรก่อนวัยอันควร "FRESHY CLUB ROADSHOW UNIVERSITY"

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับบริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์การมีบุตรก่อนวัยอันควร "FRESHY CLUB ROADSHOW UNIVERSITY" โดยมีกิจกรรมการบรรยาย ให้ความรู้แนะนำ หัวข้อ ความรักสดใสปลอดภัยไว้ก่อน รักในวัยเรียน และให้ความรู้และแนะนำการพัฒนาบุคลิกภาพ...
     
 
ข่าววันที่: 09 พ.ย. 2561 

เชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. - 19.00 น. ณ ลานลีลาวดี ภายในงานพบกับการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง และร้านค้าจากคณะ/สาขาต่างๆมาร่วมออกร้านขายของ   เชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. - 19.00 น. ณ ลานลีลาวดี ภายในงานพบกับการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง และร้านค้าจากคณะ/สาขาต่างๆมาร่วมออกร้านขายของ

...
     
 
ข่าววันที่: 09 พ.ย. 2561 

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต   เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต

คณะบริหารธุรกิจ และ ฝ่ายพัฒนานิสิต ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยผู้จัดทำโครงการ รองศาตราจารย์คิริ ภู่พงษ์วัฒนา และ ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานิสิต ผศ.พนิดา วัชระรังษี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ รองคณบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์...
     
 
ข่าววันที่: 21 ก.พ. 2561 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน   โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

คณะริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่ อบต.บางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ณ วันพุธที่ 10 มกราคม 2561...
     
 
ข่าววันที่: 16 ม.ค. 2561 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.