หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
โครงการให้ความรู้นิสิตก่อนจบ   โครงการให้ความรู้นิสิตก่อนจบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจ และ ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช รองคณบดีด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการให้ความรู้นิสิตก่อนจบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ห้อง 1503 อาคารเฉลิมพระเกรียติฯ ในห้วข้อเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำงาน"...
     
 
ข่าววันที่: 28 ก.พ. 2562 

กิจกรรม   กิจกรรม "มหาลัยสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข"

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจ และ ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช รองคณบดีด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมมหาลัยสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร. กมล ชูทรัพย์...
     
 
ข่าววันที่: 28 ก.พ. 2562 

โครงการอบรมความรู้ในการประกันคุณภาพและการเขียนโครงการแก่นิสิต   โครงการอบรมความรู้ในการประกันคุณภาพและการเขียนโครงการแก่นิสิต

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักพัฒนานิสิต และ สำนักประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมความรู้ในการประกันคุณภาพและการเขียนโครงการแก่นิสิต ณ ห้อง 1309 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 23 ก.พ. 2562 

ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี  และส่วมเสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ทุกวันศุกร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  ขอบคุณ   งานบุคคล สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร   ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี และส่วมเสื้อกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ทุกวันศุกร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ขอบคุณ งานบุคคล สำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร

...
     
 
ข่าววันที่: 20 พ.ย. 2561 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.