หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบริหารธุรกิจ
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563   งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 1503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤก...
     
 
ข่าววันที่: 28 ม.ค. 2564 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.