หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม e-learning ผลงาน บุคลากร ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบริหารธุรกิจ
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมนิสิต กลุ่มปกติ คณะบริหารธุรกิจ   การประชุมนิสิต กลุ่มปกติ คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 15.00 - 15.30 น. คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประชุมนิสิต กลุ่มปกติ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - คณบดีพูดคุยพบปะนิสิต - คณบดีชี้แจงเรื่องเงินเยียวยา 5000 บาท - คณบดีชี้แจงการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมีนิสิตกลุ่มปกติ และอาจารย์เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 250 คน...
     
 
ข่าววันที่: 18 ก.ย. 2564 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.