หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร หลักสูตรระยะสั้น ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบริหารธุรกิจ
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต   เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต

คณะบริหารธุรกิจ และ ฝ่ายพัฒนานิสิต ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1504 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยผู้จัดทำโครงการ รองศาตราจารย์คิริ ภู่พงษ์วัฒนา และ ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานิสิต ผศ.พนิดา วัชระรังษี ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ รองคณบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์...
     
 
ข่าววันที่: 21 ก.พ. 2561 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศ
         
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.