หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบริหารธุรกิจ
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ KM ด้านวิจัย   ประชุมคณะกรรมการ KM ด้านวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. อาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมกับสำนักวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมคณะกรรมการ KM ด้านวิจัย ในหัวข้อเรื่อง การเขียนบทความวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้...
     
 
ข่าววันที่: 29 ก.ย. 2563 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.