หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบริหารธุรกิจ
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ นิสิตชาย เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร   ประชาสัมพันธ์ นิสิตชาย เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประชาสัมพันธ์ นิสิตชาย เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หมดเขต วันเสาร์ที่ 20 ก.พ.64 ล่าช้าไม่เกิน วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64 มิฉะนั้น นิสิตต้องดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถติดต่อและดำเนินการได้ที่ สำนักพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 24 ก.พ. 2564 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.