หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร หลักสูตรระยะสั้น ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะบริหารธุรกิจ
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์หมาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่9 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ...
     
 
ข่าววันที่: 01 ส.ค. 2562 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศ
         
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.